Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

PRoFUNDRAISING Szczepan Kasiński, wydawca serwisu LepszeNGO.pl, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta PRoFUNDRAISING Szczepan Kasiński obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie LepszeNGO.pl/polityka-prywatnosci.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: PRoFUNDRAISING Szczepan Kasiński nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów oraz nie nabywać i/lub zamawiać produktów i usług oferowanych przez PRoFUNDRAISING Szczepan Kasiński.

Dane osobowe

Osoba przekazująca swoje dane osobowe za pośrednictwem serwisów PRoFUNDRAISING Szczepan Kasiński wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

W czasie korzystania z serwisów należących do PRoFUNDRAISING Szczepan Kasiński możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Zakres danych o które będziesz proszony różnią się w zależności od usługi.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne w celu dostarczenia usług i/lub produktów PRoFUNDRAISING Szczepan Kasiński, są to: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, nazwa firmy.

Dane podaje się dobrowolnie jednakże niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

PRoFUNDRAISING Szczepan Kasiński oświadcza, że serwis nie zawiera oraz nie dostarcza żadnych treści o charakterze bezprawnym.

Każdej osobie której dane osobowe są przetwarzane przez PRoFUNDRAISING Szczepan Kasiński przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych poprzez bezpośredni kontakt z PRoFUNDRAISING Szczepan Kasiński, pod adresem e-mail: kontakt [at] lepszengo.pl

Niezbędne wymagania techniczne

W celu skorzystania z usług i/lub produktów PRoFUNDRAISING Szczepan Kasiński niezbędne są:

  • adres poczty elektronicznej,
  • dostęp do sieci Internet,
  • przeglądarka WWW.

Zamawianie bezpłatnych publikacji

Zamówienie elektronicznych i bezpłatnych publikacji (newsletterów, raportów, e-booków itp.) za pośrednictwem witryn PRoFUNDRAISING Szczepan Kasiński wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Pole to jest obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi zamówioną publikację.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez PRoFUNDRAISING Szczepan Kasiński wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Niezapowiedziane wiadomości

Osoba przekazująca swoje dane osobowe za pośrednictwem serwisów PRoFUNDRAISING Szczepan Kasiński wyraża zgodę na przekazywanie jej, przez PRoFUNDRAISING Szczepan Kasiński, informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.

PRoFUNDRAISING Szczepan Kasiński zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości PRoFUNDRAISING Szczepan Kasiński rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów BPRoFUNDRAISING Szczepan Kasiński.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych PRoFUNDRAISING Szczepan Kasiński.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Reklamacje oraz rezygnacja z usługi i/lub produktu

W celu złożenia reklamacji na którykolwiek produkt lub usługę dostarczaną przez B2B Mind Ltd należy wysłać e-mail na adres: kontakt [at] lepszengo.pl

Wypisanie się z listy mailingowej następuje po kliknięciu odpowiedniego odnośnika (linku), znajdującego się w każdej wiadomości elektronicznej przesyłanej przez PRoFUNDRAISING Szczepan Kasiński.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach należących do PRoFUNDRAISING Szczepan Kasiński.

Wyłączenie odpowiedzialności

Celem serwisu LepszeNGO jest wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych w Polsce. Mimo, że prezentujemy praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać ze wszystkiego, co udostępniamy. Porady, których udzielamy, powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.

Informacje zawarte w serwisach internetowych PRoFUNDRAISING Szczepan Kasiński zawierają opinie ich autorów i są zgodne z prezentowaną przez PRoFUNDRAISING Szczepan Kasiński linią programową.

PRoFUNDRAISING Szczepan Kasiński nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę bądź wysyłając pieniądze. Dokładamy wszelkich starań, aby reklamodawcy, którzy publikują u nas swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie możemy odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe, jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy, można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.