Jeżeli od Twojego kaznodziejstwa i skuteczności fundraisingowej zależy 70 współbraci rozsianych po całym świecie, to musisz być świetny w tym co robisz. I sięgać po nowe technologie. O łączeniu tradycji i nowych metod fundraisingowych opowiada ks. Paweł Bryś – saletyn.

Ks. Paweł Bryś