„Przychodzi biznes do NGO” to temat  inauguracyjnego spotkania z cyklu CSR KRK, organizowanego przez Stowarzyszenie Wzmacniacz.org.  20 stycznia przedstawiciele obu sektorów spędzili ponad dwie godziny na wymianie doświadczeń, opinii i dyskusjach. Inspiracją do nich były prelekcje zaproszonych gości – Kingi Misiarz (Luxoft) i Wojtka Starowicza (Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty).

Rekiny biznesu vs idealiści z fundacji?

Czy biznes i trzeci sektor potrafią współpracować na partnerskich zasadach? A może firmom zależy tylko na ociepleniu swojego wizerunku? Jak znaleźć wspólny język? Te i inne pytania padły podczas dyskusji wieńczącej CSR KRK.  Poruszyli  je również prelegenci, opowiadając o swoim wspólnym projekcie Poland Business Run.

Kinga Misiarz – CSR Manager z firmy Luxoft – podkreśliła, że współpraca z NGO może przerodzić się w długofalowe, doskonałe wręcz przedsięwzięcie,  jeśli  zostanie oparta na modelu partnerstwa.

Przedstawiciele obydwóch sektorów często postrzegają siebie w dość stereotypowy sposób, stąd ich początkowa nieufność i ostrożność – mówi Kinga Misiarz. – Dlatego wstępem do współpracy   powinno być wypracowanie wspólnego języka,  który  pozwoli obydwóm stronom wyrazić swoje oczekiwania. Dobra współpraca polega bowiem na osiąganiu korzyści przez obydwóch partnerów, na zasadzie win-win.  

Obydwoje prelegentów zgodnie podkreślało, jak ważny jest wspólny cel, który przyświeca realizacji zadania.  – W projekcie Poland Business Run najważniejsza jest pomoc osobom po amputacjach – mówi Wojtek Starowicz z Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty.  – Ale dzięki współpracy z biznesem, nasza organizacja zdobyła także wiele nowych umiejętności, jak zarządzanie projektem i zespołem realizującym zadanie. Można powiedzieć, że ów transfer wiedzy był jedną z ważniejszych korzyści, jaką wynieśliśmy z tej współpracy.

Obopólne korzyści to tylko jeden z argumentów „za” dotyczących współpracy międzysektorowej. Skala wyzwań współczesnego świata jest tak duża, że nawet najlepszy gracz, nie będzie w stanie samotnie zrealizować tak ambitnych celów. Bezrobocie, walka z wykluczeniem społecznym,  odpowiedzialna konsumpcja czy ochrona środowiska naturalnego to tylko przykłady licznych wyzwań, które wymagają współpracy wielu różnych środowisk. I tym samym wyjścia poza strefę własnego komfortu…

– Skąd jesteście? Biznes czy NGO?

Od tego pytania rozpoczęła się druga część spotkania, czyli warsztat dyskusyjny. Uczestnicy zostali podzieleni na pięć grup, z których każda pochyliła się na innym aspektem współpracy międzysektorowej:  szanse, obawy, komunikacja, współpraca na co dzień oraz ewaluacja. W każdej grupie znaleźli się przedstawiciele zarówno biznesu, jak i NGO, co pozwoliło na ciekawą wymianę doświadczeń i opinii.

Skąd pewność, że firma nie wykorzysta NGO do oczyszczenia swojego wizerunku?  Jak mówić o korzyściach i realizacji celu, podczas gdy tak trudno jest zmierzyć efekty programów społecznych i brak jest odpowiednich narzędzi? Jak w ogóle rozpocząć współpracę z biznesem, zwłaszcza gdy jesteśmy małą organizacją pozarządową? Te i inne pytania zadawali uczestnicy spotkania. Na szczęście, na wiele „bolączek” udało się znaleźć „aspirynę”, o czym świadczą „mapy myśli” przygotowane na spotkaniu. Najcenniejsza była jednak sama możliwość wspólnej dyskusji i wymiany doświadczeń – tak ważna w przypadku CSR, którego standardy jeszcze się kształtują.

Pomysł na CSR

Ta właśnie idea – stworzenia przestrzeni do wspólnych rozmów na temat CSR – zapoczątkowała  cykl spotkań CSR KRK, organizowany przez Stowarzyszenie Wzmacniacz.org we współpracy z Wydziałem Humanistycznym krakowskiej uczelni AGH.

CSR KRK dedykowany jest wszystkim osobom zajmującym się lub zainteresowanym tą tematyką: specjalistom ze świata biznesu, przedstawicielom organizacji pozarządowych oraz instytucji, studentom itp.  – Naszym celem jest budowanie współpracy międzysektorowej, a przez to także rozwijanie potencjału organizacji pozarządowych  – mówi Marcin Gołąbek, Prezes Wzmacniacz.org. – W Krakowie ciągle jest niewiele okazji do spotkań i wymiany doświadczeń, które zintegrowałyby te dwa światy i odkryły ich punkty wspólne.  

Idealnym tematem okazał się CSR, czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. – W Małopolsce jest wiele firm i organizacji, którym pojęcie CSR nie jest obce. Wręcz przeciwnie – mogą pochwalić się wieloma osiągnięciami na tym polu – dodaje Marta Marczuk-Komiszke, koordynatorka cyklu CSR KRK. – Dlatego warto spotykać się i wymieniać doświadczeniami, tym bardziej że CSR to wciąż rozwijająca się dziedzina, wymagająca promocji i upowszechniania.  

Kolejne spotkania z cyklu CSR KKRK będą się odbywać co miesiąc. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie https://www.facebook.com/CSRKRK.

 

Iwona Stankiewicz