[CLNGO 53] Samo się nie zrobi

Jeżeli w punkcie X włożysz pracę (fundraising), to w punkcie Y pojawią się pieniądze. Ale samo się...

Czytaj więcej