Sprzedam organizację!

Niewiele osób z sektora NGO zdaje sobie sprawę, że pracują w sprzedaży. Tyle, że nie sprzedają produktów, ani usług, a idee i możliwości.

Czytaj więcej