Często efektem spotkania roboczego czy burzy mózgów jest nieuporządkowana sterta notatek i haseł, o których nikt nie pamięta. Jak podnieść efektywność spotkań organizacyjnych i Twoją własną? Pomocą są mapy myśli, czyli sposób na uporządkowanie chaosu. O tym rozmawiam z dr. Tomaszem Stachurą.

Notatki:
Sergiusz Trzeciak – Coaching marki osobistej, czyli kariera lidera: http://www.trzeciak.pl/ksiazki/coaching-marki-osobistej-czyli-kariera-lidera/

iMindMap – https://imindmap.com/

xMind – http://www.xmind.net/

Prezi – https://prezi.com/

Mapy Myśli – http://mapymysli.net/