Jak prowadzić fundraising dla dzieł Kościoła? Mamy sporo doświadczeń w tym temacie, dlatego Anna Anioł napisała książkę, która zbiera najlepsze narzędzia, dobre praktyki i sposób myślenia, który wdrażamy w wielu organizacjach. I to działa.

Notatki:

Karty Fundraisingowe

Fundraising dla ludzi Kościoła

Darmowy rozdział książki