Starannie opracowana strategia PRowa, dobre relacje z dziennikarzami i ogromny zapał do pracy, czyli na pierwszy rzut oka sukces gwarantowany! Jednak mnie czegoś jeszcze brakuje… To PR wewnętrzny organizacji. Czy faktycznie jest taki ważny?

PR wewnętrzny to nic innego jak komunikacja z pracownikami. To co i jak o fundacji lub stowarzyszeniu mówią pracownicy jest nieprawdopodobnie ważne. Wiadomości przekazywane rodzinie, przyjaciołom, znajomym rozchodzą się z prędkością światła. Jeśli zatrudnione w organizacji osoby, dobrze o niej mówią, budują jej pozytywny wizerunek. Zastanawiacie się pewnie jak zorganizować taką wewnętrzną komunikację i ile to będzie kosztować? Wszyscy wiemy, że budżety organizacji pozarządowych są bardzo małe. Otóż PR wewnętrzny nie przysparza dodatkowych kosztów. Bo nie o ilość, ale o jakoś tu chodzi. Narzędzi do komunikacji z pracownikami jest bardzo wiele, ale nie trzeba wykorzystywać wszystkich, wystarczy wybrać te najbardziej odpowiednie dla organizacji.

Najlepszym i najskuteczniejszym sposobem komunikacji jest, oczywiście, bezpośrednia rozmowa informacyjna. Może to być zaplanowane spotkanie albo burza mózgów. Ważne, aby właściwie poprowadzić takie spotkanie. Każda z biorących w nim udział osób powinna znać cel zebrania. Sprawy ważne najlepiej przekazać na początku, a spotkanie zakończyć pozytywnym akcentem.

Jeśli brakuje czasu na zorganizowanie spotkania, dobrym sposobem na przekazanie bieżących informacji jest wysłanie do wszystkich pracowników maila. Warto wybrać konkretny dzień, w którym wysyłamy wiadomość, na przykład z podsumowaniem poprzedniego tygodnia. Aby maile nie pełniły tylko funkcji informacyjnej, można w nich poprosić pracowników o komentarze, ich punkt widzenia w ważnych dla organizacji kwestiach.

Dla wielu z nas już zapomniane, ale nadal skuteczne narzędzie komunikacji – tablica informacyjna. Regularnie aktualizowana i przyciągająca uwagę doskonale spełnia swoje zadanie. Tablica może także pełnić dwie funkcje: informacyjną i komunikacyjną. Jeśli w jej pobliżu umieścimy pojemnik, do którego pracownicy będą mogli wrzucać swoje pomysły i uwagi. Tablica powinna znajdować się w miejscu, które wszyscy odwiedzają, np. przy wejściu. Warto także rozważyć skrzynkę na pomysły. Do pojemnika, ustawionego w widocznym miejscu, pracownicy mogą wrzucać anonimowe karteczki ze swoimi pomysłami albo zastrzeżeniami. Ważne, aby tych karteczek nie lekceważyć. Skrzynka spełni swoja rolę tylko wtedy gdy wszystkie pomysły będą rozpatrywane.

PR wewnętrzny to także doskonały sposób budowania przyjemnej atmosfery w pracy. Warto świętować ważne dla organizacji wydarzenia. Można także zorganizować imprezę integracyjną, na przykład połączoną ze szkoleniem związanym bezpośrednio z pracą. Takie dokształcanie się na wyjeździe ułatwia kontakty, burzy bariery i często zwiększa zaangażowanie pracowników.

Czy PR wewnętrzny jest ważny w organizacji? Tak! To bezkosztowy sposób budowania pozytywnego wizerunku organizacji i dobrych relacji wśród pracowników. Zgadzacie się?